Utvärdering av sociala medier


Igår hade vi en utbildningsdag om nyttovärdering av och med sociala medier för SFIS på Försvarshögskolan i Stockholm. Det handlade om hur man sätter mätbara mål, metoder för utvärdering, vad som kan mätas, vilka verktyg som finns för statistikuttag, hur man kan använda Facebook Insights, inspirerande exempel från näringslivet m.m.

Det var bara någon enstaka från folkbibliotek där, men vi hoppas det kommer fler på nästa tillfälle som blir till hösten i Göteborg. Kursen är precis lika angelägen för folkbiblioteken!

Här är presentationen.

/Linnéa

Annonser

SFIS höstkonferens 2008: Business or pleasure?


hostkonferens2008

På konferensen hade man många tillfällen att träffa trevliga och inspirerande människor. Här är två av talarna: Katriina Byström, lektor vid bibliotekshögskolan i Borås, och Isto Huvila, forskare vid Informationsförvaltningen, Åbo Akademi. /Viveca

Bokmässan


En prunkande Library Lovers-påse

De flesta hade nog böcker i sina påsar när de kom ut från bokmässan. Vi hade två fina blommor som vi fick av SFIS för att vi pratade om vår bok i deras pausrum. Tack vare det skyddande emballaget klarade de sig också oskadade genom BTJ-puben. Gjorde verkligen alla BTJ:s böcker det? /Linnéa och Viveca

Redaktionsrådet Nyström


Infotrend är en tidskrift som ges ut av SFIS, Svensk förening för informationsspecialister. Målet är att sprida forsknings- och utbildningsresultat inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. InfoTrend är ett forum där både forskare och yrkesverksamma kan publicera sig. http://www.sfis.nu/site/311/infotrend.aspx

Nu ingår jag i redaktionsrådet, och hoppas därmed kunna bidra till att den verksamhetsutveckling i stort och smått som pågår inom biblioteks- och arkivsektorn synliggörs. Jag tar gärna emot idéer och tips på artiklar.

/Viveca