Utvärdering av sociala medier


Igår hade vi en utbildningsdag om nyttovärdering av och med sociala medier för SFIS på Försvarshögskolan i Stockholm. Det handlade om hur man sätter mätbara mål, metoder för utvärdering, vad som kan mätas, vilka verktyg som finns för statistikuttag, hur man kan använda Facebook Insights, inspirerande exempel från näringslivet m.m.

Det var bara någon enstaka från folkbibliotek där, men vi hoppas det kommer fler på nästa tillfälle som blir till hösten i Göteborg. Kursen är precis lika angelägen för folkbiblioteken!

Här är presentationen.

/Linnéa

Annonser

Om att blogga


Det är inte så ofta vi bloggar här nu, dessvärre. Men jag tänkte tipsa om att jag bloggar på Chalmers biblioteks blogg. Nu senast om vad jag (och webbgruppen) jobbat med sen jag började i augusti förra året. Där ligger bl a alla våra dokument om sociala medier och mätningen av kanalerna.

I höst har jag fyra eller fem inplanerade föredrag som jag nog kommer att lägga upp här också.

Övriga blogginlägg från mig.

/Linnéa

Social Mention – en sökmotor för sociala medier


Social Mention är, liksom Google Alerts, ett gratis verktyg som tar reda på var ditt varumärke etc nämns i sociala medier och hur omdömet från dem som nämnt det ser ut. Social Mention visar om det fått mest positiva eller negativa kommentarer, hur starkt engagerade de som nämnt sökordet är i det, och vilka de vanligaste sökorden som används tillsammans med begreppet är.

Jag provade att söka på ”Nyttovärdering av bibliotek” i advanced search. Det går även att välja ut enstaka källor, som enbart wordpress-bloggar eller Twitter. Fick såklart en massa träffar på eget material, men om det inte är så många kan man kanske räkna bort dem.

Gjorde även en alert på när frasen ”Nyttovärdering av bibliotek” syns i bloggar. Skulle tro att jag under en testperiod kommer att söka på min arbetsplats namn en gång i månaden för att se om Social Mention kan användas som verktyg för koll på hur ofta vi nämns i media. Ett mål vi har är att den nya bloggen ska leda till att biblioteket nämns oftare i media.

Välj att söka i allt eller bara bloggar etc, eller välj ”or select social media sources (under sökrutan):

Ett annat verktyg som gör ungefär samma sak är Twingly.

/Linnéa

Strategi för sociala medier


Kairos Future skriver om strategi för sociala medier på www.kairosfuture.com/nyheter/strategi-för-sociala-medier-–-do’s-don’ts.

Texten handlar mycket om att bevaka sitt varumärke, alltså att hålla koll på vad som sägs om företaget etc. Jag tror att det är ganska onödigt och rätt jobbigt att jobba så för ett bibliotek. Hur ofta skriver en användare på Twitter det hela korrekta namnet på biblioteket? Skriver man inte hellre ”bibblan” eller nåt sånt? Om man ska mäta sin räckvidd tror jag det är bättre att räkna antalet klickningar på länkar man lagt i Twitter (bäst med Bit.ly), klickningar på bilder och filmklipp i Facebook (finns i Insights om man har en fan-sida). I Google Analytics finns jättebra funktioner. Vad jag vet kan man än så länge bara koppla sin blogg till Analytics, men det skulle inte förvåna om även andra tjänster går att koppla in snart.

Kairos Future skriver bl a:

 • Vilken kommunikationsstrategi ska ni ha – vad ska ni kommunicera?
 • Vem är det som pratar om er och era intresseområden?
 • Vilka är era opinionsledare? Vilka är de viktigaste och mest opinionsbildande social medierna inom era områden?
 • Vilka traditionella medier passar för er?”
 • Jag tror att biblioteken bör börja med en inventering av sin verksamhet och personal. Vad sysslar vi med? Vad är vi bra på? Vad är vår personal särskilt bra på? Vad är välbesökt hos oss? Sen kan man ta reda på vad respektive kanal är mest lämplig för. Om biblioteket t ex satsar mycket på användarundervisning är det en bra idé att använda sig av SlideShare, screencastprogram som Screenr och publiceringstjänster som Vimeo och YouTube. De flesta tjänster erbjuder inbäddning, vilket gör att man enkelt kan få en ruta för sin kursmanual på den egna webbplatsen eller bloggen.

  När man ska kolla vilken kanal som är lämplig innebär det också att undersöka vilka åldersgrupper som använder dem. På YouTube finns i princip alla åldersgrupper, och om man använder sig av inbäddningsfunktionen behöver man inte tänka så (väldigt) mycket på det, förutsatt att målgruppen leds in på den egna webben eller bloggen istället. Det finns sajter på webben som publicerar info om sådant, t ex skriver Mindpark om det ibland. Eller titta på Internetstatistik. På Pingdom.com finns den här fina bilden:

  Bloggartikel om åldrar, målgrupper och sociala medier från Businessinsider. Bild från artikeln:

  F. ö läser jag på bloggen True Consulting följande basic saker som alla bör börja med: Motivation/tankebanor, mätetal och mål, avsatt tid:

  ”Ni kommer att lyckas om..

  ..ni har lyckats ändra gamla tankebanor. Ni sätter mål precis som inför vilken annan investering som helst, men målen är inte nödvändigtvis finansiella! Ni mäter dem i besökstrafik, konverteringar, relationsbyggande och ”surr”.

  ..ni har tagit fram era första mätetal. Ni vet vad som sägs om ert varumärke, er produkt eller organisation i bloggar, mikrobloggar och sociala nätverk. Ni jämför era mätetal med hur det ser ut för konkurrenten.

  ..ni har tid. Ni har åsidosatt tid för att justera er närvaro och er övervakning av det sociala medielandskapet. Ni experimenterar och undersöker vad som fungerar för er. Ni har avsatt resurser för att kontinuerligt interagera och ta kontakt med er publik.”

  Läs mer

  Mål och mätning sociala medier, del 2: Twitter


  Del 1: Facebook

  Eftersom förutsättningarna är desamma för varje kanal, inleds varje artikel i serien på samma sätt:

  Antag att biblioteket ska flyttas och få ett helt nytt hus i stan. Man vill speciellt marknadsföra sig gentemot åldersgruppen 20-35, en ålderskategori som ofta är mittemellan. De är prioriterad målgrupp under två år för biblioteket. De befinner sig ofta mellan sin egen skolgång (om man inte studerar vidare och vill använder folkbibliotek) och föräldraskap. Biblioteket har sedan något år jobbat med digitala klyftan-problemet och har några kurser inom data som har lyckats riktigt bra: Internet för nybörjare, Använd mobilen, Skype, Nätdejting för seniorer. De vill dra kurserna ett steg till och se om de kan läggas ut på nätet och marknadsföra biblioteket.

  Följande mål/syfte och mätetal arbetas fram som ska gälla för samtliga kanaler:

  Granköpings mål och syfte

  • Att skapa en dialog med granköpingsborna om det nya biblioteket
  • Att nå den prioriterade målgruppen 20-35 år
  • Att marknadsföra bibliotekets tjänster och media
  • Att marknadsföra bibliotekets datakurser
  • Att synliggöra personalens kompetens

  Mätetal för att kontrollera måluppfyllelse

  Följande mätetal ska mäta kvantitet:

  • Antal vänner/fans/followers/kontakter
  • Antal besök
  • Antal sidvisningar

  Följande mätetal ska mäta kvalitet:

  • Inläggskvalitet
  • Genomsnittlig tid
  • Antal kommentarer
  • Antal samtal
  • Hur det vi producerat sprids (ex: antal retweets av våra tweets)
  • Internt: personalens upplevelse av synliggörande av deras kompetens

  Mål och mätning för Twitter

  Vad som ska kommuniceras i Twitter

  • Dialog med invånarna om det nya biblioteket
  • Marknadsföring/info om bibliotekets media och tjänster
  • Personalens kompetens

  Vad som ska mätas

  • Antalet followers
  • Antalet retweets av våra tweets
  • Antal direktmeddelanden
  • Antal mentions

  Mål

  • Antalet followers ska uppgå till 300 personer vid 2010 års slut.
  • Antalet RT (retweets) ska vara 7 per månad.

  Uppföljning
  Fortlöpande kontroll av vilka tweets och vilka ämnen som lockar trafik.

  Verktyg för mätning
  Twitter
  Twitter Analyzer
  Bit.ly
  Tweet Deck

  Twitter Analyzer

  Koppling mål – mätetal

  Hur är mätetalen relaterade till de mål biblioteket angett? Man får vara medveten om att alla mål kanske inte går att mäta i varje kanal. I Twitter kan du t ex inte se hur gamla dina followers är, så därför kan inte målet ”Att nå den prioriterade målgruppen 20-35 år” mätas!

  Målet ”Att skapa en dialog med granköpingsborna om det nya biblioteket” mäts i Twitter genom att varje vecka/månad kolla statistik på antalet followers, kommentarer och direktmeddelanden.

  Målet ”Att marknadsföra bibliotekets tjänster och media” mäts genom statistik på antalet followers, retweets och mentions.

  Målen ”Att marknadsföra bibliotekets datakurser” och ”Att synliggöra personalens kompetens” mäts inte här. Jag kommer till dem i ett senare avsnitt.

  Mål och mätning sociala medier, del 1: Facebook


  Jag tänker i några artiklar ge exempel på mätetal för Facebook, Twitter, YouTube, blogg och kanske några fler, och visa hur mätetalen kan relateras till de mål man satt för sin närvaro i sociala medie-kanaler. Jag börjar med Facebook.

  Antag att biblioteket ska flyttas och få ett helt nytt hus i stan. Man vill speciellt marknadsföra sig gentemot åldersgruppen 20-35, en ålderskategori som ofta är mittemellan. De är prioriterad målgrupp under två år för biblioteket. De befinner sig ofta mellan sin egen skolgång (om man inte studerar vidare och vill använder folkbibliotek) och föräldraskap. Biblioteket har sedan något år jobbat med digitala klyftan-problemet och har några kurser inom data som har lyckats riktigt bra: Internet för nybörjare, Använd mobilen, Skype, Nätdejting för seniorer. De vill dra kurserna ett steg till och se om de kan läggas ut på nätet och marknadsföra biblioteket.

  Biblioteket vill prova
  på sociala medier på riktigt, och väljer bl a Facebook eftersom det är ett stort forum för 20-35-åringar. Följande mål/syfte och mätetal arbetas fram som ska gälla för samtliga kanaler:

  Granköpings mål och syfte

  • Att skapa en dialog med granköpingsborna om det nya biblioteket
  • Att nå den prioriterade målgruppen 20-35 år
  • Att marknadsföra bibliotekets tjänster och media
  • Att marknadsföra bibliotekets datakurser
  • Att synliggöra personalens kompetens

  Mätetal för att kontrollera måluppfyllelse

  Följande mätetal ska mäta kvantitet:

  • Antal vänner/fans/followers/kontakter
  • Antal besök
  • Antal sidvisningar

  Följande mätetal ska mäta kvalitet:

  • Inläggskvalitet
  • Genomsnittlig tid
  • Antal kommentarer
  • Antal samtal
  • Hur det vi producerat sprids (ex: antal retweets av våra tweets)
  • Internt: personalens upplevelse av synliggörande av deras kompetens

  Vad som ska kommuniceras i Facebook

  • Tips på böcker, filmer etc.
  • Det nya biblioteket. Filmer, bilder, frågor kring det nya huset.
  • Datakurserna. Puffa för kurser, publicera bilder och intervjuer från kurserna.

  Mål och mätning för Facebook

  För att all personal ska känna delaktighet och stolthet ska vi varje månad skicka ett mail till all personal som kort berättar hur många fans, followers etc biblioteket har i respektive kanal tillsammans med något inlägg och kommentar från någon kanal. Det gör också att alla vet vad vi gör i sociala medier och de blir uppmuntrade till att delta.

  Vad som ska mätas:

  • Antal fans
  • Antal kommentarer
  • Inläggskvalitet
  • Antalet aktiva fans
  • Antalet fans i åldern 25-34

  Mål:

  • Mål inläggskvalitet: i genomsnitt 3 varje vecka
  • Antalet fans ska fördubblas under 2010
  • Antalet kommentarer ska vara 30 st. per vecka
  • Antalet aktiva fans ska vara 20 st. per vecka
  • Andelen fans i åldern 25-34 ska vara 20% av alla fans

  Statistiken ska samlas in veckovis och redovisas per månad.

  Verktyg för mätning:
  Facebook Insights

  Koppling mål – mätetal

  Hur hänger då det här ihop? Hur ska man tänka?

  Målet ”Att skapa en dialog med granköpingsborna om det nya biblioteket” mäts alltså i Facebook genom att varje vecka eller månad kolla statistik på antalet kommentarer.

  Målet ”Att nå den prioriterade målgruppen 20-35 år” mäts i Facebook genom att kolla statistik på antalet fans 25-34 år.

  Målet ”Att marknadsföra bibliotekets tjänster och media” mäts i Facebook genom att kolla statistik på antalet fans, antalet aktiva fans, inläggskvalitet.

  Vid årets slut sammanställs alla siffror och man jämför med de mål man satte för Facebook. Hade vi i genomsnitt ”3” i inläggskvalitet? Lyckades vi fördubbla antalet fans? Hade vi 30 kommentarer i veckan? Hade vi 20 aktiva fans i veckan? Utgör gruppen 25-34 år nu 20% av samtliga fans? Man ska fortlöpande hålla koll på vilka inlägg som drar stor publik för att se vad man lyckas med respektive inte lyckas med, och inte vänta till årets slut med uppföljningen. Rubrikerna har stor betydelse. De ska vara korta och kärnfulla och innehålla ord som man tror att folk använder när de söker på webben.

  Ja, ungefär så här kan man göra! Det behöver inte vara svårare.

  Nästa gång fortsätter jag med Twitter. Samma mål och mätetal kommer att användas för alla kanalerna. Så här ser det ut i Facebok Insights (nedan). Om man har en fan-sida finns statistikfunktionen under ”Insights – Visa alla” på själva fan-sidan. Man måste ha administratörsbehörighet för att kunna klicka sig in på det. På bilden nedan syns bara en bråkdel av den statistik som ges.

  Facebook Insights