Evidensbaserat biblioteksarbete och sociala medier


Vanligtvis är det här med sociala medier Linnéas bord, men jag började fundera över hur de kan utvärderas i samband med att jag försökte förstå innebörden av så kallat evidensbaserat biblioteksarbete. Kvantitativa och kvalitativa användar- och kundundersökningar är ju ett sätt att spåra ”användarnas preferenser”, vilket är en viktig del i evidensbaserat förhållningssätt. Många av oss har erfarenheten från den typen av undersökningar att biblioteksanvändarna är väldigt nöjda med vad biblioteket erbjuder, vilket tyvärr kan ha konsekvensen att vi inte vet hur vi ska förbättra oss.

Några händelser den senaste tiden har fått mig att se nya möjligheter när det gäller användarperspektiv. Den ena är expressenbloggaren och ekonomireportern Fredrik Sjöshult, som förra veckan förvånades över att biblioteken lånar ut nya e-böcker gratis: http://bloggar.expressen.se/fredriksjoshult/2011/11/ladda-ned-zlatanboken-gratis-hur-tanker-forlaget/#.TrvhG29ajgR.email

Den andra händelsen är att jag fick läsa en magisteruppsats som analyserade människors upplevelse av en psykisk diagnos genom att författarna läst de sjukas egna bloggar. Jag kan tyvärr inte ange källa här, uppsatsen ska publiceras.

Min försiktiga konklusion är att vi kanske ska lägga mer arbete på att utvärdera vad folk tycker om bibliotek, vad de vet om bibliotek och vad de tror om bibliotek genom att systematiskt analysera bloggar, facebook och läsarkommentarer till tidningsartiklar och andra sociala medier, än att konstruera egna användarundersökningar. En magisteruppsats inom vårdutbildning är väl ett argument för att det finns analysmetoder som kan komma igenom det evidensbaserade nålsögat?

Väldigt få utanför biblioteksvärlden skriver med jämna mellanrum om sina preferenser när det gäller bibliotek, men å andra sidan kan man med hjälp av sociala medier skapa debatter och få människor att tycka till. Fredrik Sjöshult på Expressen har gjort biblioteken en stor tjänst, och antagligen får vi en mer spännande bild av vad ett bibliotek är i alla läsarkommentarer (nu 97 st), än vad vi ibland får i traditionella kundundersökningar.

Ett av syftena med bibliotekens användning av sociala medier blir utöver att skapa dialog och informera också att kontinuerligt locka eller provocera fram användarnas preferenser.

Kanske förekommer redan systematisk utvärdering i linje med mina tankegångar, i så fall får ni gärna tipsa mig!

/Viveca

Annonser

Bibliotekens profil, image och identitet


Linda Tillander, utvecklare på Regionbibliotek Halland, tipsar om projektrapport:

”I Halland har vi jobbat på det här sättet ( med profil, image, identitet) i projektet Synliggör biblioteket – identitet, image och profil. Under en utbildningsdag i september berättade de deltagande biblioteken hur de jobbat och deras presentationer finns på projektbloggen: http://synliggor.hallandsbiblioteken.se/2010/09/rapport-fran-projektdagen-8-september-2010/

Reviderad upplaga av Nyttovärdering av bibliotek


Från skrivarlyan i Grebbestad

Viveca och jag reviderar nu vissa delar av boken och tillför nya texter om hur biblioteken kan jobba med personas och scenarioplanering för att rusta sig inför det som komma skall. Vi kommer att knyta teori till praktiska exempel och ge mycket hands-on.

Genom att skapa fiktiva låntagare/användare med hjälp av statistik och andra undersökningar (t ex intervjuer) kan man göra fejkade personer som representerar olika användartyper. Några av dessa personas kan väljas ut som primära målgrupper. Om biblioteket ”upptäcker” att väldigt många föräldralediga pappor med barnvagn kommer till biblioteket kan de genom att skapa en personas för papporna jobba mer fokuserat med frågan hur biblioteket ska kunna locka papporna till att använda biblioteket mer.

Vi har också pratat om flygbolagens uppenbara scenarioplanering när det gäller terrorism, och om det är möjligt att ha en beredskap även för askmoln…

Linnéstadens bibliotek


…ska ju som bekant läggas ned. Just nu har 171 personer kommenterat artikeln i GP från den 29 september. Om man vill veta varför biblioteken behövs, men inte hade tid att lyssna på debatten i frågan på bokmässan (ledd av Niclas Lindberg), så kan man gå in och skumma igenom alla dessa kommentarer. En riktigt stor kundundersökning alldeles gratis! Jag har hittat många bra inlägg.

/Viveca

Bibliotekstjänster på tåg önskas av resenärer


Jag är med i en kundpanel hos SJ. Nu har vi fått en rapport över resultatet i den senaste undersökningen (enkät) som besvarades av oss. Så här ser en lista ut på förslag över vad som skulle kunna göra resan roligare:

Vad skulle göra tågresan till en roligare resa?

att kunna låna tidningar och böcker under resan, ”Bibliotek ombord”

att kunna hyra film och DVD-spelare, spel och talböcker

det ska finnas en skärm integrerad i varje stolsrygg (som på flyget)

gratis Internet och Internet på alla tåg

bättre radiomottagning och fler kanaler

turistguidning och annan information längs vägen

att få gå fram till förarhytten och titta på 

 

Så om något bibliotek vill vara där användaren är, så verkar man vara väldigt välkommen på svenska tåg!

 /Viveca 

 

Nyttovärdering av bibliotek blir kurslitteratur…


…i Borås och Umeå. I Borås heter kursen Utveckling och utvärdering av biblioteksverksamheter och ger 7,5 poäng på programmet Biblioteks- och informationsvetenskap. I Umeå ingår kursen också i grundutbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap, och heter Utvärdering av informationstjänster. Boken Nyttovärdering av bibliotek är i gott sällskap i litteraturlistan,  det är roligt att se att man rekommenderar en hel del texter på svenska. Vi hade ju lite svårt att hitta svensk litteratur riktat specifikt till bibliotek när vi jobbade med mätning och utvärdering på våra respektive bibliotek. 

/Viveca

Boktips personasmetoden


Viveca och jag hade en föreläsning och workshop i personasmetoden på Btj bokhandel i Stockholm den 10 december. En av deltagarna, Eduardo Morris från Södertälje bibliotek, delade med sig av sina spännande personasupplevelser. När han jobbade på Systembolaget använde man sig av personas för att skapa det nya självbetjäningssystemet som vi ser idag. Här är några boktips av Eduardo:

  • Etnologen/antropologen Paco Underhill: Why We Buy, The science of shopping. Han var en av de första som mer vetenskapligt studerat mekanismerna bakom shopping (idag stenrik för övrigt). Han är rolig, lättläst och man får en hel del aha-upplevelser efter att ha läst den. Den finns i svensk översättning också, men jag föredrog den engelska upplagan.
  • Den finns en intressant koppling till vår bransch i: The Responsive Public Library: How to Develop and Market a Winning Collection (2 Ed.). Skriven av Baker och Karen L. Wallace. Författarna drar vissa paralleller och slutsatser från Pacos undersökning. Läsvärd även om inte allt är applicerbart till våra förhållanden.
  • En annan besläktad bok med detta ämne är Library Evaluation: A Casebook and Can-Do Guide: Danny P. Wallace och Connie van Fleet. Den har några år på nacken men är fortfarande användbar. Tråkig att läsa dock…